Program

Program

čtvrtek 30. listopadu 2017

zahájení 9.30 hod.

I. blok (9.40 – 11.30)

Trestní odpovědnost právnických osob se zaměřením na odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb – rizikové oblasti

Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy
JUDr. Tomáš Sokol, Česká advokátní komora
JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D., Nejvyšší státní zastupitelství
Mgr. Bc. Karel Cibulka, Ph.D., Nejvyšší státní zastupitelství
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D., advokát
Mgr. Jakub Uher, advokát

oběd ( 11:30 – 12:50 )

II. blok (12.50 – 14.30)

Adhezní řízení a využití Metodiky NS (k náhradě nemajetkové újmy na zdraví)

JUDr. Antonín Draštík, Nejvyšší soud ČR
Mgr. Sabina Procházková, Fakultní nemocnice Olomouc
doc. MUDr. František Vorel, CSc., Nemocnice České Budějovice
JUDr. MUDr. Dušan Klos, Fakultní nemocnice Olomouc
Mgr. Petr Kausta, advokát
MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny v Brně

coffeebreak ( 14:30 – 15:00 )

III. blok (15.00 – 16.45)

Odškodnění sekundárních obětí (odškodnění duševních útrap při usmrcení osoby blízké)

JUDr. Michal Ryška, Krajský soud v Brně
doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., Ústav státu a práva AV ČR
doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., , LL.M., Právnická fakulta Univerzity Palackého
JUDr. Petr Šustek, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Pojištění odpovědnosti a právní ochrany poskytovatele zdravotních služeb
T. Urban, Pojišťovna VZP, a.s.

Závěrečné sdělení: Informovaný souhlas pohledem MUDr. Radkina Honzáka, CSc.

zakončení ( 16:45 )


SPOLEČENSKÝ VEČER v  MARTINICKÉM PALÁCI
( 18:30 – 22:30 )


pátek 1. prosince 2017

IV. blok ( 9:00 – 10:40 )

GDPR ve zdravotnictví a jeho dopady na činnost poskytovatelů zdravotních služeb

Mgr. Zuzana Zoláková, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Swiss Re
PhDr. Miroslava Matoušová, Úřad pro ochranu osobních údajů
JUDr. Alena Tobiášová, MBA, Fakultní nemocnice Brno
JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví ČR

+ panelová diskuze

coffeebreak ( 10:40 – 11:10 )

V. blok ( 11:10 – 12:40 )

Nové výzvy a trendy ve zdravotnictví s právními aspekty (kybernetická bezpečnost, telemedicína, genetika)

JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví ČR
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity
MUDr. Martin Holcát, MBA, Fakultní nemocnice v Motole
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

+ diskuze

zakončení kongresu ( 12:30 )