Přednášející

Přednášející

Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy

JUDr. Antonín Draštík, Nejvyšší soud ČR

JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D., Nejvyšší státní zastupitelství

JUDr. Michal Ryška, Krajský soud v Brně

JUDr. Tomáš Sokol, Česká advokátní komora

doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., Ústav státu a práva AV ČR

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., , LL.M., Právnická fakulta Univerzity Palackého

Mgr. Bc. Karel Cibulka, Ph.D., Nejvyšší státní zastupitelství

doc. MUDr. Františk Vorel, CSc., Nemocnice České Budějovice

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D., Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1.LF UK

JUDr. Radek Policar, Ministerstvo zdravotnictví ČR

doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity

MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a FN u sv. Anny v Brně

JUDr. Petr Šustek, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D., Advoktání kancelář Prudil a spol., s r.o.

JUDr. MUDr. Dušan Klos, Ph.D., Fakultní nemocnice Olomouc

Mgr. Sabina Procházková, Fakultní nemocnice Olomouc

JUDr. Alena Tobiášová, MBA, Fakultní nemocnice Brno

Mgr. Zuzana Zoláková, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Swiss Re

PhDr. Miroslava Matoušová, Úřad pro ochranu osobních údajů

Mgr. Petr Kausta, Advokátní kancelář Kausta & partneři

Mgr. Jakub Uher, advokát

MUDr. Martin Holcát, MBA, Fakultní nemocnice v Motole

Tomáš Urban, Pojišťovna VZP, a.s.

MUDr. Radkin Honzák, CSc.