Historie

Historie

I.Kongres medicínského práva 2006

Ve dnech 29. 11. – 1. 12. 2006 se v kongresovém centru hotelu Pyramida v Praze uskutečnil kongres medicínského práva. Kongres se konal pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a ve spolupráci s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně, 1. lékařskou fakultou University Karlovy v Praze, Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Právnickou fakultou University Karlovy v Praze, Soudcovskou unií ČR a Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče. Odborným garantem kongresu se stala JUDr. Jitka Stolínová, CSc.

V jeho průběhu zaznělo 25 přednášek k různým tématům z oblasti medicínského práva, účastnilo se 150 účastníků z celé ČR. Kongres byl zahájen za účasti ministra zdravotnictví MUDr. Tomáše Julínka, prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., předsedy ČLS J.E.P., prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, děkana 1. LF UK, prof. MUDr. Pavla Pafka, DrSc. A prof. PhDr. RNDr. Heleny Haškovcové, CSc.

Uvítací večer proběhl v hotelu Pyramida, společenský večer v prostorách Břevnovského kláštera.

Organizátorem této úspěšné akce byla Společnost medicínského práva o.s.


II.Kongres medicínského práva 2007

Kongres medicínského práva 2007 – druhý ročník se uskutečnil ve dnech 29. 11. – 30. 11. v kongresovém centru hotelu Pyramida v Praze. Nad jeho konáním převzalo opět záštitu Ministerstvo zdravotnictví ČR a proběhl ve spolupráci s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně, 1. lékařskou fakultou University Karlovy v Praze, Právnickou fakultou University Karlovy v Praze a Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče. Odborným garantem kongresu se stala JUDr. Vlasta Formánková, soudkyně Ústavního soudu ČR.

Odborným zaměřením kongresu byla Právní odpovědnost ve zdravotnictví.

Společenský večer se odehrál v Arcibiskupském paláci na Pražském hradě za účasti MUDr. Tomáše Julínka, ministra zdravotnictví, prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., předsedy ČLS J.E.P., prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, děkana 1. LF UK, , JUDr. Aleše Gerlocha, děkana PF UK v Praze a prof. PhDr. Stanislava Štěcha, CSc., prorektora pro rozvoj UK.

Organizátorem byla Společnost medicínského práva o.s.


III.Kongres medicínského práva 2008

Již třetí ročník Kongresu medicínského práva, který se konal ve dnech 27. – 28. 11. 2008 tradičně již v kongresovém centru hotelu Pyramida v Praze, přivítal více než 200 lékařů, právníků a dalších příznivců medicínského práva. Nad jeho konáním převzalo opakovaně záštitu Ministerstvo zdravotnictví ČR a proběhl již tradičně ve spolupráci s Českou lékařskou společností J. E. Purkyně, 1. lékařskou fakultou University Karlovy v Praze, Právnickou fakultou University Karlovy v Praze. Odborným garantem kongresu se stal JUDr. Aleš Gerloch, CSc., děkan Právnické fakulty UK.

Společenský večer proběhl v prostorách letního a zimního refektáře Strahovského kláštera.

Organizátorem byla Společnost medicínského práva o.s.


IV.Kongres medicínského práva 2011

Stále se rozvíjející a zájem vzbuzující Kongres medicínského práva proběhl ve dnech 1.12. – 2. 12. 2011 po tříleté odmlce v kongresovém centru hotelu Pyramida v Praze, přivítal téměř 250 příznivců medicínského práva. Konal se pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., primátora hlavního města Prahy a ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou University Karlovy v Praze a Nejvyšším soudem ČR. Odborným garantem kongresu se stal prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK v Praze.

Společenský večer proběhl v historických prostorách Staroměstské radnice.

Organizátorem byla Společnost medicínského práva o.s.


V.Kongres medicínského práva 2013

Zatím poslední Kongres medicínského práva proběhl ve dnech 28. 11. – 29. 11. 2013 v kongresovém centru hotelu Pyramida v Praze. Konal se pod záštitou 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze, Kanceláře Světové zdravotnické organizace a ve spolupráci s Nejvyšším soudem ČR. Odborným garantem kongresu se stal JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR.

Odborný program kongresu byl zaměřen zejména na odškodňování újem na zdraví podle nového občanského zákoníku a jeho další dopady na fungování zdravotnictví v %CR.

Společenský večer proběhl v Lobkovickém paláci na Pražském hradě.

Organizátorem byla Společnost medicínského práva o.s.